کارگران به یک نکته مهم جدید حقوقی در قرارداد ها توجه کنند

کارگران به یک نکته مهم جدید حقوقی در قرارداد ها توجه کنند بسیاری از کارفرمایان هنگام عقد قرارداد استخدام نسبت به دریافت سفته بابت عنوان مبهم «حسن انجام کار» اقدام می‌کنند که بعضاً سؤالات و مشکلات فراوانی را برای کارجویان… Continue Reading