نماینده مجلس حضور کارگران مصری را باعث تاسف دانست

انتقاد و سخنان تند دوباره نماینده پارلمان کویت به حضور هزاران کارگر مصری در این کشور که آن را فاجعه و یک جنایت در حق شهروندان کویتی دانست، واکنش فضای مجازی مصر را به همراه داشت. به گزارش روز چهارشنبه… Continue Reading