تجمع کارگران کاغذسازی پارس در اعتراض به اجرای قانون طرح طبقه‌بندی مشاغل

تجمع کارگران کاغذسازی پارس در اعتراض به اجرای قانون طرح طبقه‌بندی مشاغلشماری از کارگران کارخانه «کاغذسازی پارس» در استان خوزستان به شیوه اجرای قانون طرح طبقه‌بندی مشاغل در این واحد صنعتی اعتراض کردند. تجمع کارگران کاغذسازی پارس در اعتراض به… Continue Reading