همه کاپیتان های یورو 2016 در یک قاب

همه کاپیتان های یورو 2016 در یک قابمسابقات یورو 2016 از روز جمعه آغاز می شود. همه کاپیتان های یورو 2016 در یک قاب مسابقات یورو 2016 از روز جمعه آغاز می شود.همه کاپیتان های یورو 2016 در یک قاب… Continue Reading

احتمال جدایی کاپیتان پرسپولیس در صورت توافق با مدافعان

احتمال جدایی کاپیتان پرسپولیس در صورت توافق با مدافعانرضا نورمحمدی امسال هم در لیست انتظار قرار گرفته و ماندن یا رفتنش در هالی از ابهام قرار دارد. احتمال جدایی کاپیتان پرسپولیس در صورت توافق با مدافعان رضا نورمحمدی امسال هم… Continue Reading