کشته شدن یک کارگر در معدن سنگ هرسین کرمانشاه

کشته شدن یک کارگر در معدن سنگ هرسین کرمانشاهمنابع رسمی خبری در استان کرمانشاه، از کشته شدن یک کارگر در معدن سنگ هرسین کرمانشاه خبر می‌دهند. کشته شدن یک کارگر در معدن سنگ هرسین کرمانشاه منابع رسمی خبری در استان… Continue Reading