بهترین کشورهای جهان برای کسب‌وکار معرفی شدند

بهترین کشورهای جهان برای کسب‌وکار معرفی شدنددر نظرسنجی از ۲۱ هزار نفر در سراسر جهان مشخص شد سوئیس، لوکزامبورگ و پاناما بهترین فضا را برای کسب‌وکارها فراهم کرده‌اند. بهترین کشورهای جهان برای کسب‌وکار معرفی شدند در نظرسنجی از ۲۱ هزار… Continue Reading

کشورهای منطقه برای گسترش افزایش تعامل خود برنامه‌ریزی کنند

کشورهای منطقه برای گسترش افزایش تعامل خود برنامه‌ریزی کنندرییس مرکز تخقیقات استراتژیک در ادامه برنامه‌های خود روز چهارشنبه ۳۰ تیرماه با وزیر امور خارجه مالزی دیدار و در خصوص توسعه روابط به بحث و تبادل نظر پرداخت. کشورهای منطقه برای… Continue Reading