نقش کمرنگ تسهیلات در توسعه اقتصادی کشور

نقش کمرنگ تسهیلات در توسعه اقتصادی کشوررئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: نقش اعطای تسهیلات در پیشبرد اهداف توسعه اقتصادی و رونق تولید کمرنگ بوده و این امر منجر به رکود اقتصادی در کشور است. نقش کمرنگ تسهیلات در… Continue Reading