کنترل و رصد مشمولان بیمه کارگران ساختمانی

کنترل و رصد مشمولان بیمه کارگران ساختمانی مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به اخباری مبنی بر خالی شدن ظرفیت ۲۶۰ هزار نفری بیمه کارگران ساختمانی و پوشش افراد جدید گفت: این آمار، آمار دقیقی نیست که بخواهیم ۲۶۰ هزار… Continue Reading