تولی‌پرس و کنتورسازی ایران دچاز ضعف مدیریتی هستند

تولی‌پرس و کنتورسازی ایران دچاز ضعف مدیریتی هستندنماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس گفت: مدیریت ضعیف مهمترین مشکل واحدهای بحرانی استان است که می‌توان با همکاری دستگاه‌های اجرایی برای حل آن اقدام کرد. تولی‌پرس و کنتورسازی ایران دچاز… Continue Reading

استمداد کارگران کنتورسازی ایران از مسئولان

استمداد کارگران کنتورسازی ایران از مسئولانجمعی از کارگران کارخانه کنتورسازی ایران برای چندمین بار خواستار رسیدگی به مشکلات صنفی خود شدند. استمداد کارگران کنتورسازی ایران از مسئولان جمعی از کارگران کارخانه کنتورسازی ایران برای چندمین بار خواستار رسیدگی به مشکلات… Continue Reading