کارفرمایان نمی‌توانند برای خود قانون وضع کنند/رواج قانون‌گریزی در محیط‌های کار

کارفرمایان نمی‌توانند برای خود قانون وضع کنند/رواج قانون‌گریزی در محیط‌های کاریک حقوقدان و وکیل دادگستری می‌گوید: عدم درک ماهیت قانون کار توسط کارفرمایان موجب رواج قانون‌گریزی در محیط‌های کار شده است. کارفرمایان نمی‌توانند برای خود قانون وضع کنند/رواج قانون‌گریزی در… Continue Reading