پدر کویرشناسی ایران: «چاه» سرطان قنات است

پدر کویرشناسی ایران: «چاه» سرطان قنات استپدر کویرشناسی ایران با اشاره به اینکه گرم‌ترین نقطه جهان گندم‌بریان نیست، که چاله لوت با دمای ۷۰.۷ درجه و با ثبت رسمی ناسا است، گفت: چاه‌ها سرطان قنات هستند و باید از این… Continue Reading