کشتن توله پلنگ ماده در کیاسر

کشتن توله پلنگ ماده در کیاسردو شکارچی در مناطق آزاد حاشیه پارک ملی کیاسر در استان مازندران یک توله پلنگ ماده را کشتند اما محیط‌بانان تا این لحظه موفق شدند یکی از دو شکارچی را بازداشت کنند. کشتن توله پلنگ… Continue Reading