تثبیت قیمت بنزین درسال۹۷قوت گرفت/۳منبع درآمدی جایگزین برای اشتغال

تثبیت قیمت بنزین درسال۹۷قوت گرفت/۳منبع درآمدی جایگزین برای اشتغالرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به پیش بینی مخالفت مجلس با افزایش قیمت بنزین در سال۹۷است گفت: سه منبع درآمدی جایگزین برای هزینه در بخش اشتغال به جای افزایش قیمت حامل‌های… Continue Reading