نصیری و یزدانی حریفان خود را شناختند

نصیری و یزدانی حریفان خود را شناختندآزادکاران اوزان 65 و 87 کیلوگرم کشتی آزاد ایران رقیبان خود را در آخرین روز رقابت های کشتی آزاد المپیک حریفان خود را شناختند. نصیری و یزدانی حریفان خود را شناختند آزادکاران اوزان 65… Continue Reading