عباس کیارستمی در زندگی هنری خود یکتاست!

عباس کیارستمی در زندگی هنری خود یکتاست!عباس کیارستمی کارگردانی است که نه به قواعد کلاسیک فیلمسازی وفادار است و نه به سبک کارگردان‌‌های آوانگارد هنجارشکنی می‌کند. جهان فیلمسازی او مخصوص به خود است و قاعده او فیلم به فیلم تغییر… Continue Reading