سامسونگ عذرخواهی نکند همکاری‌ها را تعلیق می کنیم

سامسونگ عذرخواهی نکند همکاری‌ها را تعلیق می کنیم
رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای شرکت کره ای سامسونگ را به دلیل اقدامات غیر اخلاقی علیه ورزشکاران ایرانی در بازهای المپیک زمستانی تهدید به تعلیق همکاری‌ها کرد.

سامسونگ عذرخواهی نکند همکاری‌ها را تعلیق می کنیم

رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای شرکت کره ای سامسونگ را به دلیل اقدامات غیر اخلاقی علیه ورزشکاران ایرانی در بازهای المپیک زمستانی تهدید به تعلیق همکاری‌ها کرد.
سامسونگ عذرخواهی نکند همکاری‌ها را تعلیق می کنیم