روزنامه وقایع اتفاقیه : پنجشنبه ۹ شهريور ۱۳۹۶

روزنامه وقایع اتفاقیه : پنجشنبه ۹ شهريور ۱۳۹۶ روزنامه وقایع اتفاقیه : پنجشنبه ۹ شهريور ۱۳۹۶ روزنامه وقایع اتفاقیه : پنجشنبه ۹ شهريور ۱۳۹۶

روزنامه فرهیختگان : پنجشنبه ۹ شهريور ۱۳۹۶

روزنامه فرهیختگان : پنجشنبه ۹ شهريور ۱۳۹۶ روزنامه فرهیختگان : پنجشنبه ۹ شهريور ۱۳۹۶ روزنامه فرهیختگان : پنجشنبه ۹ شهريور ۱۳۹۶

روزنامه كسب و كار : پنجشنبه ۹ شهريور ۱۳۹۶

روزنامه كسب و كار : پنجشنبه ۹ شهريور ۱۳۹۶ روزنامه كسب و كار : پنجشنبه ۹ شهريور ۱۳۹۶ روزنامه كسب و كار : پنجشنبه ۹ شهريور ۱۳۹۶

کارفرمایان نمی‌توانند برای خود قانون وضع کنند/رواج قانون‌گریزی در محیط‌های کار

کارفرمایان نمی‌توانند برای خود قانون وضع کنند/رواج قانون‌گریزی در محیط‌های کاریک حقوقدان و وکیل دادگستری می‌گوید: عدم درک ماهیت قانون کار توسط کارفرمایان موجب رواج قانون‌گریزی در محیط‌های کار شده است. کارفرمایان نمی‌توانند برای خود قانون وضع کنند/رواج قانون‌گریزی در… Continue Reading

تنها زن رفتگر ایران هستم/ اوقات فراغت در غسالخانه کار می ​کنم! +تصاویر

تنها زن رفتگر ایران هستم/ اوقات فراغت در غسالخانه کار می ​کنم! +تصاویرنارنجی پوش شهر پیش قلعه ، شبیه بقیه نارنجی پوش​های کشورمان نیست. او تنها زنی است که جارو به دست خیابان ها را تمیز می​ کند؛ زنی مهربان،… Continue Reading

روزنامه جمهوري اسلامي : چهارشنبه ۸ شهريور ۱۳۹۶

روزنامه جمهوري اسلامي : چهارشنبه ۸ شهريور ۱۳۹۶ روزنامه جمهوري اسلامي : چهارشنبه ۸ شهريور ۱۳۹۶ روزنامه جمهوري اسلامي : چهارشنبه ۸ شهريور ۱۳۹۶