ستاره پرسپولیس از کدام تیم های اروپایی پیشنهاد دارد

ستاره پرسپولیس از کدام تیم های اروپایی پیشنهاد دارد
مدیر برنامه های مهاجم ملی پوش کشورمان از پیشنهاد باشگاه ساندرلند به وی ابراز بی اطلاعی کرد.

ستاره پرسپولیس از کدام تیم های اروپایی پیشنهاد دارد

مدیر برنامه های مهاجم ملی پوش کشورمان از پیشنهاد باشگاه ساندرلند به وی ابراز بی اطلاعی کرد.
ستاره پرسپولیس از کدام تیم های اروپایی پیشنهاد دارد

موزیک سرا