تجمع هر روزه کارگران شهرداری آبادان برای معوقات مزدی

تجمع هر روزه کارگران شهرداری آبادان برای معوقات مزدیمنابع خبری در آبادان از اعتراض هر روزه کارگران شهرداری آبادان و سازمان‌های وابسته برای مشخص شدن وضعیت مطالبات معوقه خود خبر می‌دهند. تجمع هر روزه کارگران شهرداری آبادان برای معوقات مزدی… Continue Reading