بحران ۷ سال گذشته، آثاری سلبی بر طبقه کارگر سوریه تحمیل کرد

بحران ۷ سال گذشته، آثاری سلبی بر طبقه کارگر سوریه تحمیل کردنماینده سوریه در نشست فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری گفت: غرب تلاش می‌کند تصویر متفاوتی از جنگ سوریه ارائه کند. بحران ۷ سال گذشته، آثاری سلبی بر طبقه کارگر سوریه… Continue Reading