قصه محرومیت‌های کارگران فصلی؛ از نی‌بُری در خوزستان تا آجرپزی در تهران

قصه محرومیت‌های کارگران فصلی؛ از نی‌بُری در خوزستان تا آجرپزی در تهرانکارگران فصلی به این دلیل که کارفرمای معینی ندارند و خود را به‌صورت اختیاری بیمه کرده‌اند، نمی‌توانند از مزایای مقرری بیکاری بهره‌مند شوند. و با اینکه آنها در فصول… Continue Reading