آزمایش خون برای تشخیص زود هنگام سرطان

آزمایش خون برای تشخیص زود هنگام سرطانمحققین آمریکایی روشی را برای تشخیص بافت های سرطانی ابداع کرده اند که به جای بیوپسی فقط با انجام یک آزمایش ساده خون می توان سرطان را تشخیص داد. آزمایش خون برای تشخیص زود… Continue Reading