جزئیات وام 50 میلیونی دانش آموزی

جزئیات وام 50 میلیونی دانش آموزیمدیرکل دفتر آموزش‌های کاردانش وزارت آموزش و پرورش جزئیات ارائه وام دانش آموزی از سوی صندوق کارآفرینی امید را تشریح کرد. جزئیات وام 50 میلیونی دانش آموزی مدیرکل دفتر آموزش‌های کاردانش وزارت آموزش و پرورش… Continue Reading

مهارت آموزی حلقه مفقوده حل مسئله اشتغال در کشور

مهارت آموزی حلقه مفقوده حل مسئله اشتغال در کشوررئیس کمیسیون تلفیق مجلس گفت: مهارت آموزی حلقه مفقوده حل مسئله اشتغال است که به طور ویژه باید به آن توجه شود. مهارت آموزی حلقه مفقوده حل مسئله اشتغال در کشور رئیس… Continue Reading