دست نشان برای منصوریان سوغاتی آورد/عکس

دست نشان برای منصوریان سوغاتی آورد/عکسسرمربی تیم صنعت نفت ابادان برای سرمربی استقلال سوغاتی ابادان را هدیه آورده بود. دست نشان برای منصوریان سوغاتی آورد/عکس سرمربی تیم صنعت نفت ابادان برای سرمربی استقلال سوغاتی ابادان را هدیه آورده بود.دست نشان… Continue Reading