سند راهبردی ارتقای ایمن سازی معادن کشور تصویب شد

سند راهبردی ارتقای ایمن سازی معادن کشور تصویب شدمعاون روابط کار وزارت تعاون، کارورفاه اجتماعی ازتصویب سند راهبردی ایمن سازی معادن کشور درادامه تدوین دستورالعمل‌های ارتقای ایمنی معادن و آیین نامه ایمنی کار با دستگاه‌های ریخته‌گری تحت فشار (دایکست) خبرداد.… Continue Reading