اعلام نتیجه تغییر دستمزد کارگران در نیمه دوم سال 99

اعلام نتیجه تغییر دستمزد کارگران در نیمه دوم سال 99 وزیر کار در مورد اینکه آیا دستمزد کارگران در نیمه دوم سال بازنگری می‌شود یا خیر، گفت: امسال روند تصویب مزد طولانی شد و همین روال ادامه خواهد یافت. کارگر… Continue Reading