افزایش میزان کارگران خارجی در بحرین

الوفاق: افزایش میزان کارگران خارجی در بحرین جمعیت الوفاق بحرین با صدور بیانیه ای اعلام کرد: افزونی جمعیت کارگران خارجی به نسبت ۵۳٪ از ساکنین بحرین رسیده است. به گزارش خبرگزاری مهر، جمعیت الوفاق بحرین در واکنش به واقعه ضرب و… Continue Reading