آبگرفتی معدن الماس، ۱۷ معدنچی را محبوس کرد

آبگرفتی معدن الماس، ۱۷ معدنچی را محبوس کردآبگرفتگی یک معدن الماس در جمهوری یاقوتستان روسیه، باعث محبوس شدن ۱۷ کارگر شد. آبگرفتی معدن الماس، ۱۷ معدنچی را محبوس کرد آبگرفتگی یک معدن الماس در جمهوری یاقوتستان روسیه، باعث محبوس شدن… Continue Reading