انصراف مدیرعامل بانک ملی از حضور در استقلال

انصراف مدیرعامل بانک ملی از حضور در استقلالمحمدرضا حسین‌زاده از حضور در هیات مدیره استقلال انصراف داد. انصراف مدیرعامل بانک ملی از حضور در استقلال محمدرضا حسین‌زاده از حضور در هیات مدیره استقلال انصراف داد.انصراف مدیرعامل بانک ملی از حضور… Continue Reading