دیابت پای سروش صحت را به اکسیر کشاند

دیابت پای سروش صحت را به اکسیر کشاندبرنامه تلویزیونی«اکسیر» در پنجمین قسمت خود به موضوع پر اهمیت «دیابت» بیماری که به ام الامراض معروف بوده، می پردازد. دیابت پای سروش صحت را به اکسیر کشاند برنامه تلویزیونی«اکسیر» در پنجمین قسمت… Continue Reading