صاعقه چوپان جهرمی را کشت

صاعقه چوپان جهرمی را کشتعضو شورای شهر قطب‌آباد مرکز بخش کردیان جهرم خبر فوت این چوپان را تائید کرده است. صاعقه چوپان جهرمی را کشت عضو شورای شهر قطب‌آباد مرکز بخش کردیان جهرم خبر فوت این چوپان را تائید کرده… Continue Reading

مرگ یک شهروند جهرمی در استخر آب کشاورزی

مرگ یک شهروند جهرمی در استخر آب کشاورزیفرمانده انتظامی شهرستان جهرم، فوت یک شهروند این شهرستان بر اثر غرق شدن در استخر آب کشاورزی را تائید کرد. مرگ یک شهروند جهرمی در استخر آب کشاورزی فرمانده انتظامی شهرستان جهرم، فوت… Continue Reading