سرشماری دسترسی به اینترنت از خانوارها

چهارمین طرح آمارگیری دسترسی خانوارها و استفاده افراد از فناوری اطلاعات و ارتباطات با نمونه‌گیری وضعیت ۲۵ هزار خانواده ایرانی آغاز شد که تا ۱۵ اسفندماه اجرای آن به اتمام می‌رسد.خبرگزاری مهر: چهارمین طرح آمارگیری دسترسی خانوارها و استفاده افراد… Continue Reading