سیرچ در کرمان لرزید

سیرچ در کرمان لرزیدزمین لرزه ای به بزرگی 4.7 ریشتر دقایقی پیش سیرچ در استان کرمان را لرزاند. سیرچ در کرمان لرزید زمین لرزه ای به بزرگی 4.7 ریشتر دقایقی پیش سیرچ در استان کرمان را لرزاند.سیرچ در کرمان لرزید… Continue Reading