قرارداد ۱۲۴کارگر معدن طلای زرشوران تمدید نشد

قرارداد ۱۲۴کارگر معدن طلای زرشوران تمدید نشدقرارداد ۱۲۰ کارگر معدن طلای زرشوران به علت اختلاف فنی کارفرما (شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران) و پیمانکار تمدید نشد. قرارداد ۱۲۴کارگر معدن طلای زرشوران تمدید نشد قرارداد ۱۲۰ کارگر معدن… Continue Reading