بازیگر معروف ایرانی که ۲۰سال ازهمسرش کوچکتراست!+عکس

بازیگر معروف ایرانی که ۲۰سال ازهمسرش کوچکتراست!+عکسویژگی او جدیت خاصی است که حین بازیگری در جهره ی او می بینیم . لادن مستوفی کسی است پس از گذشت سالها خود را مدیون آموزش های زنده یاد مهدی فتحی در روز… Continue Reading