حادثه تلخ در دهکده آبی پارس/ سقوط کارگر از ارتفاع ۲۰متری درحین کار

حادثه تلخ در دهکده آبی پارس/ سقوط کارگر از ارتفاع ۲۰متری درحین کاریکی از کارگران در حالی که بامداد امروز در حال کار در مجموعه دهکده آبی پارس بود از ارتفاع حدود ۲۰ متری سقوط کرد. حادثه تلخ در دهکده… Continue Reading