انعقاد شرکت گاز با سازمان فنی و حرفه‌ای برای تربیت نیروی کار در ۳۰ استان

انعقاد شرکت گاز با سازمان فنی و حرفه‌ای برای تربیت نیروی کار در ۳۰ استانمرکز تربیت مربی و آموزش‌های نیروهای پیمانکاری شرکت گاز در استان البرز با حضور حمیدرضا عراقی (معاون وزارت نفت و مدیرعامل شرکت گاز افتتاح شد. انعقاد… Continue Reading

روزنامه آرمان امروز : سه‌شنبه ۹ مرداد ۱۳۹۷

روزنامه آرمان امروز : سه‌شنبه ۹ مرداد ۱۳۹۷ روزنامه آرمان امروز : سه‌شنبه ۹ مرداد ۱۳۹۷ روزنامه آرمان امروز : سه‌شنبه ۹ مرداد ۱۳۹۷

روزنامه اقتصاد پویا : سه‌شنبه ۹ مرداد ۱۳۹۷

روزنامه اقتصاد پویا : سه‌شنبه ۹ مرداد ۱۳۹۷ روزنامه اقتصاد پویا : سه‌شنبه ۹ مرداد ۱۳۹۷ روزنامه اقتصاد پویا : سه‌شنبه ۹ مرداد ۱۳۹۷

بهره‌کشی اقتصادی از کودکان ۷۴ ضربه شلاق به دنبال دارد

بهره‌کشی اقتصادی از کودکان ۷۴ ضربه شلاق به دنبال داردبا موافقت بهارستان‌نشینان سوءاستفاده‌کنندگان از اطفال و نوجوانان به ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شوند. بهره‌کشی اقتصادی از کودکان ۷۴ ضربه شلاق به دنبال دارد با موافقت بهارستان‌نشینان سوءاستفاده‌کنندگان از اطفال و… Continue Reading

نرخ جدید دلار بر فضای کسب و کار چه اثری دارد؟

نرخ جدید دلار بر فضای کسب و کار چه اثری دارد؟مقاله زیر نتایج یک کار تحقیقاتی است که اثر گرانی دلار را در ابعاد مختلف اقتصاد بررسی می‌کند. نرخ جدید دلار بر فضای کسب و کار چه اثری دارد؟ مقاله… Continue Reading

روزنامه روشنگر : دوشنبه ۸ مرداد ۱۳۹۷

روزنامه روشنگر : دوشنبه ۸ مرداد ۱۳۹۷ روزنامه روشنگر : دوشنبه ۸ مرداد ۱۳۹۷ روزنامه روشنگر : دوشنبه ۸ مرداد ۱۳۹۷ Account Suspended .title { font-family: arial, verdana; font-size: 9pt; font-weight: normal; } .distributers { font-family: arial, verdana; font-size: 11pt;… Continue Reading