بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی شد

بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی شدترکیب هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی مشخص، که بر این اساس علاءالدین بروجردی به عنوان رییس کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی انتخاب شد. بروجردی رئیس کمیسیون… Continue Reading