دستمزد بهمن ماه کارگران مجتمع هفت تپه پرداخت شد

دستمزد بهمن ماه کارگران مجتمع هفت تپه پرداخت شدمدیرعامل شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه از پرداخت دستمزد بهمن ماه سال ۹۶ کارگران این واحد تولیدی خبر داد و گفت: طبق قرار قبلی همزمان با ادامه روند تولید مطالبات… Continue Reading

روزنامه اقتصاد پویا : پنجشنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۶

روزنامه اقتصاد پویا : پنجشنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۶ روزنامه اقتصاد پویا : پنجشنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۶ روزنامه اقتصاد پویا : پنجشنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۶