واکنش یک فعال کارگری به پرداخت بُن کالا

واکنش یک فعال کارگری به پرداخت بُن کالابه عقیده علیرضا حیدری، دولت متوجه تبعات خطرناک برنامه‌های تعدیل ساختاری شده است برای همین درصدد برآمده است وضعیت اقتصادی خانواده‌های بی‌بضاعت را بهبود ببخشد ولی منابع مالی کافی برای این هدف اختصاص… Continue Reading