جریمه میلیونی نگه‌داری سنجاب ایرانی‌

جریمه میلیونی نگه‌داری سنجاب ایرانی‌‌متخلف زنده گیری و نگه‌داری یک بطانه ( واحد شمارش سنجاب ) به پرداخت یک میلیون تومان جزای نقدی محکوم شد. جریمه میلیونی نگه‌داری سنجاب ایرانی‌ ‌متخلف زنده گیری و نگه‌داری یک بطانه ( واحد شمارش… Continue Reading

ارسال پیامک به متقاضیان پرداخت قسطی جریمه سربازی

ارسال پیامک به متقاضیان پرداخت قسطی جریمه سربازیجانشین رییس سازمان وظیفه عمومی ناجا اعلام کرد: پیامک‌های تعیین تکلیف برای متقاضیان پرداخت قسطی جریمه ریال سربازی از فردا ارسال خواهد شد. ارسال پیامک به متقاضیان پرداخت قسطی جریمه سربازی جانشین رییس… Continue Reading

تمدید مهلت ثبت‌نام برای پرداخت جریمه ریالی سربازی

تمدید مهلت ثبت‌نام برای پرداخت جریمه ریالی سربازیجانشین رییس سازمان وظیفه عمومی ناجا از تمدید مهلت ثبت نام برای پرداخت جریمه ریالی سربازی خبر داد و گفت: تا کنون وضعیت بیش از نیمی از ثبت نام کنندگان بررسی شده است.… Continue Reading