درگیری دوباره میان کارگران محلی و خارجی در قزاقستان

درگیری دوباره میان کارگران محلی و خارجی در قزاقستان حدود 50 مرد جوان در تاریخ 123 آگوست بار در روستای ژائیرم در اطراف شهر قراغندی قزاقستان بار دیگر با کارگران خارجی درگیر شدند. مردم محلی با حمله به قلمرو کارخانه… Continue Reading