گرفتاری سرویس حامل کارگران آپادانا سرام در برف و کولاک

گرفتاری سرویس حامل کارگران آپادانا سرام در برف و کولاکدست‌کم ده اتوبوس حامل کارگران کارخانه آپادانا سرام در محور قزوین به بوئین زهرا بر اثر بارش برف و کولاک گرفتار شده‌اند. گرفتاری سرویس حامل کارگران آپادانا سرام در برف و… Continue Reading

۴ مجروح در حادثه واژگونی سرویس معلمان کاشمری

۴ مجروح در حادثه واژگونی سرویس معلمان کاشمریروز گذشته در اثر واژگونی سرویس معلمان کاشمری، 4 معلم مصدوم شدند. ۴ مجروح در حادثه واژگونی سرویس معلمان کاشمری روز گذشته در اثر واژگونی سرویس معلمان کاشمری، 4 معلم مصدوم شدند.۴ مجروح… Continue Reading