ارزش معاملات امروز فرابورس در مرز ۲ هزار میلیارد ریال

ارزش معاملات امروز فرابورس در مرز ۲ هزار میلیارد ریالدر نخستین روز هفته، حدود ۲ هزار میلیارد ریال داد و ستد در بازارهای فرابورس انجام شد. ارزش معاملات امروز فرابورس در مرز ۲ هزار میلیارد ریال در نخستین روز هفته،… Continue Reading