طارمی قطعا می ماند

طارمی قطعا می ماندعضو هیات مدیره پرسپولیس گفت:با حضور طارمی دیگر فکر می کنم کار پرسپولیس در نقل و انتقالات تقریبا به پایان رسیده است. طارمی قطعا می ماند عضو هیات مدیره پرسپولیس گفت:با حضور طارمی دیگر فکر می کنم… Continue Reading