تجمع معلمان حق‌التدریس مقابل مجلس/«تعیین تکلیف» خواسته اصلی معترضان است

تجمع معلمان حق‌التدریس مقابل مجلس/«تعیین تکلیف» خواسته اصلی معترضان استصبح امروز جمعی از معلمان حق‌التدریس در اعتراض به بلاتکلیفی شغلی مقابل مجلس تجمع کردند. تجمع معلمان حق‌التدریس مقابل مجلس/«تعیین تکلیف» خواسته اصلی معترضان است صبح امروز جمعی از معلمان حق‌التدریس… Continue Reading