کدام بازنشسته‌ها حق برگشت دارند؟

کدام بازنشسته‌ها حق برگشت دارند؟با وجود لازم الاجرا بودن قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان، کم نیستند افرادی که از این قانون مستثنی نشده ولی در سازمان‌ها و دستگاه‌های که به نحوی از بودجه دولتی استفاده می کنند فعالند. کدام بازنشسته‌ها حق… Continue Reading

ستاره پرسپولیس از کدام تیم های اروپایی پیشنهاد دارد

ستاره پرسپولیس از کدام تیم های اروپایی پیشنهاد داردمدیر برنامه های مهاجم ملی پوش کشورمان از پیشنهاد باشگاه ساندرلند به وی ابراز بی اطلاعی کرد. ستاره پرسپولیس از کدام تیم های اروپایی پیشنهاد دارد مدیر برنامه های مهاجم ملی پوش… Continue Reading

کدام پزشکان در صدر شکایات قرار دارند؟

کدام پزشکان در صدر شکایات قرار دارند؟مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران از بررسی 2749 پرونده قصور پزشکی طی سال گذشته خبر داد و گفت:‌ در 41.5 درصد از این پرونده‌ها قصور رخ داده بود و 58.5 درصد نیز تبرئه شدند.… Continue Reading