خواسته گروه کارگری چیزی جز ترمیم قدرت خرید کارگران نیست/باید منتظر عملکرد وزیر بود

خواسته گروه کارگری چیزی جز ترمیم قدرت خرید کارگران نیست/باید منتظر عملکرد وزیر بودعضو کارگری شورای عالی کار می‌گوید: قطعا خواسته گروه کارگری از جلسه امروز شورای عالی کار، چیزی به جز ترمیم قدرت خرید کارگران نیست. هرچند مسائل دیگری… Continue Reading

پرداخت معوقات مزدی و پیگیری آزادی کارگران گروه ملی فولاد ایران در دستور کار

پرداخت معوقات مزدی و پیگیری آزادی کارگران گروه ملی فولاد ایران در دستور کارجلسه کمیسیون کارگری استان خوزستان درخصوص بررسی مشکلات کارگران گروه ملی فولاد ایران برگزار شد. پرداخت معوقات مزدی و پیگیری آزادی کارگران گروه ملی فولاد ایران در… Continue Reading