سطح مطالبات کارگران هفت تپه فراوان است

به گزارش مشرق، یک کاربر فضای مجازی در توئیتر نوشت: الحمدلله با فشار دادگاه، بازتاب رسانه ای و پیگیری کارگران، حقوق یک ماه برخی از کارکنان هفت تپه واریز شد. اما سطح مطالبه کارگران بالاتر از این است! اسدبیگی باید ۳ ماه حقوق معوقه “تمام” کارکنان را پرداخت و از حراج کردن اموال و اراضی شرکت دست بردارد…

asaran