تعیین سبد معیشت کارگران با توجه به تورمی اعلامی از سوی مرکز آمار

تعیین سبد معیشت کارگران با توجه به تورمی اعلامی از سوی مرکز آمار

عضو کمیته مزد شورای عالی کار با اشاره به اینکه مقرر شد سبد معیشت با توجه به تورم اعلامی از سوی مرکز آمار به روز رسانی شود گفت: در حال حاضر دستمزدی که کارگران دریافت می کنند کمتر از نصف سبدمعیشت است.

به گزارش کارگرآنلاین، عضو کمیته مزد شورای عالی کار درباره جلسه دستمزد گفت:با توجه به قانون، حداقل دستمزد کارگران باید از سوی شورای عالی کار تعیین شود.

سبد معیشت کارگران

سبد معیشت کارگران

وی با اشاره به سهم دستمزد در قیمت تمام شده افزود:این موضوع در جلسات قبلی کمیته مزد در دستور کار بود. ولی با توجه به اینکه به بهمن ماه وارد شده بودیم، پیشنهاد  دادیم که بحث دستمزد در دستور کار قرار گیرد. چرا که دیگر زمان زیادی برای بررسی دستمزد کارگران نداریم.

تاجیک  درباره مزد منطقه ای گفت: به دوستان تذکر دادیم با توجه به اینکه در حال حاضر وظیفه اصلی ما تعیین سبد معیشت است. بعد از تعیین تکلیف این موضوع روی مزد منطقه ای در صنایع مختلف تمرکز کنیم. پژوهشی انجام دهیم و برای سال های آتی بتوانیم بر روی این موضوع هم بررسی کنیم.

عضو کمیته مزد شورای عالی کار با بیان اینکه 10 بهمن ماه نرخ تورم از سوی مرکز آمار اعلام می شود بیان کرد: قصد داریم بعد از 10 بهمن ماه جلسه ای برگزار کنیم و با توجه به تورم اعلامی از سوی مرکز آمار،سبدمعیشت را به روز کنیم.

سپس روی نظر کارفرمایان درباره مزد منطقه ای و صنعتی نیز می توانیم بررسی کنیم. دوستان تصور می کردند که افرادی که در صنایع مختلف فعالیت می کنند از حداقل دستمزد کمتر دریافت می کنند، در صورتی که چنین نیست،افرادی که مهارتی را دارند و در صنایع مختلف مشغول فعالیت هستند بدون شک از حداقل دستمزد بیشتر دریافت می کنند.

تاجیک بیان کرد: زمان اندک باقی مانده تا پایان سال زمان مناسبی برای بررسی بر روی دستمزد منطقه ای و صنایع نیست. چرا که برای تعیین دستمزد مناطق باید کارشناسان مناطق حضور داشته باشند. کارفرمایان در جلسات قبلی فاکتورهایی را اعلام کردند که برای تعیین مزد منطقه ای وزن صنایع را در نظر نگرفته بودند، میانگینی که به دست آورده بودند واقعی نبود.  با توجه به اینکه مصوبه شورای عالی کار، تعیین حداقل دستمزد است،  تعیین مزد منطقه ای یا صنایع در دستور کار فعلی شورا نیست.

وی افزود:دستمزدی که کارگران دریافت می کنند کمتر از نصف سبد معیشت کارگران است. بدون شک وقتی حقوق کمتر از نصف سبد معیشت کارگران است،چگونه می توانیم درباره مزد بالاتر و صنایع بالاتر صحبت کنیم. با توجه به درخواست کارفرما برای دستمزد منطقه ای ، مقرر شد در صورتی که مدارک کارفرمایان آماده بود قبل از 10بهمن ماه جلسه ای برگزار شود تا درباره دستمزد منطقه ای بررسی شود،سپس بعد از 10بهمن ماه که نرخ تورم تعیین شد،جلسه کمیته مزد به منظور تعیین سبد معیشت برگزار خواهد شد.
منبع: تسنیم

asaran